Esfil Tehno AS
Esfil Tehno AS

Spetsiaalsed filtermaterjalid

Spetsiaalsed filtermaterjalid on ette nähtud õhu ja gaaside peen- ja ülipeenpuhastuseks, puhastamiseks heljumist (aerosoolidest, tolmust, ududest) ja vedelike puhastamiseks mehaaniliste lisandite heljumist ning neid kasutatakse vedelike (kütused, õlid, piiritused, alkaanid, tehniline ja deioniseeritud vesi, ainete vesi- ja piirituslahused, ravimpreparaadid) peenpuhastuse ultrafiltrite valmistamiseks, vooluallikate separaatorite valmistamiseks, kütuse kvaliteedi indikaatorite, suruõhuautomaatikasüsteemide klapp- ja dempferseadmete varustamiseks, analüütiliste filtrite ja lintide valmistamiseks, aerosooliproovide võtmiseks, sealhulgas ka radioaktiivsete, tahkete osakestega kättesaadud dispersioonifaasi koguse, omaduste ja koostise mõõtmiseks.

Materjale valmistatakse eritellimusel väikeste partiidena.