Esfil Tehno AS
Esfil Tehno AS

Polümeersed kiulised filtermaterjalid FPP

Polümeersed filtermaterjalid FPP on ette nähtud õhu ja gaaside peenpuhastuseks heljumist (aerosoolidest, tolmust, udust) ning neid kasutatakse tolmu- ja gaasitolmuvastaste hingamiskaitsevahendite valmistamiseks.

Materjale saab kasutada:

  • teist tüüpi aerosoolifiltrite varustamiseks ja kuni 1mg/m3 tolmusisaldusega õhu kompleks puhastusfiltrite valmistamiseks;
  • udude, hapete, leeliste, õlide filtreerimiseks tingimusel, et kättesaadud vedeliku kogus ei ületa 20 g/m2 filtreerivasta pinnast.

FPP materjalid kujutavad endast kloreeritud polüvinüülkloriidist (perkloorvinüül, HPVH, CPVC) ülipeenikeste polümeerkiudude kihti. FPP materjalide filtreeriv kiht on hüdrofoobne, vastupidav tugevate leeliste ja hapete, piirituste, alkaanide, glütseriini, õlide ja naftasaaduste, mere- ja magevee suhtes, lahustub aromaatsetes ja kloreeritud süsivesinikes ja estrites, ketoonides, paisub plastifikaatorites. Kiud kantakse marlist, tekstiilist või lausriidest alusmaterjalile. Samuti võib filtermaterjal olla valmistatud ilma alusmaterjalita.

Kiudude kiht võib olla valmistatud järgmisel kujul:

  • kohev homogeenne kiht;
  • kohev sisekiht tihendatud välispinnaga (välispindadega);
  • tihendatud homogeenne kiht;
  • teise struktuuriga – kokkuleppel tellijaga

Kokkuleppel tellijaga on võimalik valmistada materjale, mis koosnevad erineva läbimõõduga kiudude kihtidest või nende segudest või on erineva struktuuriga. Sellisel juhul määratletakse materjali omadused antud tehnilistele tingimustele lisatud täienduste alusel.

Spetsialistidele

FPP materjale valmistatakse kahte põhitüüpi: FPP -70 ja FPP -15, mis erinevad kiudude keskmise läbimõõdu poolest. Iga materjalitüüp võib omakorda jaguneda mitmeks margiks, mis erinevad filtreeriva kihi paksuse ning sellele vastavalt kaitse efektiivsuse poolest. Filtermaterjalide FPP peamiste markide tehnilised omadused on esitatud tabelis.

Materjali saab kasutada temperatuuridel -200°С kuni +60°С ja kuni 98% suhtelise õhuniiskuse juures. Kasutamisel on soovituslik temperatuurivahemik -30°С kuni +60°С ja suhteline õhuniiskus kuni 80%. Nende piiride ületamisel võivad filtreerivad omadused väheneda, mehaanilised omadused säilivad sõltumata niiskusesisaldusest kuni 75°С juures.

Põhiliste markide filtermaterjalid (kohev sisekiht tihendatud välispinnaga, kantud marlist või lausriidest alusmaterjalile) peavad vastama tabelis esitatud normidele.

Spetsifikatsioonid
Näitaja nimetus Norm
FPP-70 FPP-15
0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 1.5 3.0 4.5
Kiukihi pindtihedus, g/m2 20-30 25-35 30-40 12-18 15-25 25-35 40-60 60-80
Õhuvoolu takistus filtreerimiskiiruse 1 cm/s juures, Pa, mitte rohkem 3.0 4.0 6.0 6.0 8.0 17.5 35.0 45.0
ülehüppe koefitsient õliudul osakeste keskmise läbimõõduga 0.28-0.34 μm kiiruse 1 cm/s juures, %, mitte rohkem:
- vastuvõtmise-üleandmise katsetuste korral 4 3 0.5 0.5 0.3 0.01 0.005 0.0001
- garantiiaja jooksul 10 10 1.0 3.0 3.0 0.1 0.01 0.005
Mehaanilised omadused:
- purunemiskoormus, N, mitte vähem 2.0 2.2 3.0 0.5 0.6 1.2 2.0 3.0
- suhteline pikenemine purunemisel, mitte vähem 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Kanga mõõtmed, mm:
- pikkus 1480 - 1530
- laius 850 - 900 või 670 - 690
Rulli mõõtmed:
- laius, mm 680 - 720
- pikkus, m 3 - 100 (kokkuleppel tarbijaga)

Märkus:

  • Ühte kangast mõõtmetega 1500 х 670 mm käsitletakse nagu 1 m2, ühte kangast mõõtmetega 1500 х 880 mm käsitletakse nagu 1,35 m2.
  • Kokkuleppel kasutajaga on võimalikud kangaste ja rullide teised mõõtmed, seejuures toimub pindala kaubanduslik ümberarvestus.
  • Materjalirullis on lubatud alustükkide ühendamine, mitte vähem kui 10 m pikkuste üksikute lõikude liimimise, keevitamise või kokkuõmblemise teel ning nende arv ei tohi ületada 5 tükki 100 m kohta.

Materjalide pikaajalisel kasutamisel või nende hoiustamisel ioniseeriva kiirguse, veeauru ja orgaaniliste ainete toime all laeng kaob ja materjalide filtreerivad omadused halvenevad (ülehüppe koefitsient võib suureneda 100 korda), mehaanilised omadused ei muutu.