Esfil Tehno AS
Esfil Tehno AS

Polümeersed filtermaterjalid FPM

Polümeersed filtermaterjalid FPM on ette nähtud õhu ja gaaside peenpuhastuseks heljumist (aerosoolidest, tolmust, udust) ja Lepestok-tüüpi respiraatorite valmistamiseks. FPM materjale võib kasutada teist tüüpi respiraatorite ja aerosoolfiltrite varustamiseks ning komplekspuhastusfiltrite valmistamiseks.

Filtermaterjalide filtreeriv kiukiht on hüdrofoobne, vastupidav lahjendatud leeliste ja hapete, piirituste, alkaanide, glütseriini, õlide ja naftasaaduste, mere- ja magevee suhtes, lahustub aromaatsetes ja kloreeritud süsivesinikes ja estrites, ketoonides. Kiud kantakse marlist või lausriidest alusmaterjalile. Samuti võib filtermaterjal olla valmistatud ilma alusmaterjalita.

Spetsialistidele

FPM materjale valmistatakse kahte põhitüüpi: FPM-70 ja FPM-15, mis erinevad kiudude keskmise läbimõõdu poolest. Iga materjalitüüp võib omakorda jaguneda mitmeks margiks, mis erinevad filtreeriva kihi paksuse ning sellele vastavalt kaitse efektiivsuse poolest. Filtermaterjalide FPM peamiste markide tehnilised omadused on esitatud tabelis.

Materjali saab kasutada kuni +85°С temperatuuri ja kuni 98% suhtelise õhuniiskuse juures. Kasutamisel on soovituslik temperatuurivahemik -30°С kuni +70°С ja suhteline õhuniiskus kuni 80%. Nende piiride ületamisel võivad filtreerivad omadused väheneda, mehaanilised omadused säilivad sõltumata niiskusesisaldusest kuni 75°С juures.

FPM materjalide peamised tehnilised omadused
Näitaja nimetus Norm
FPM
7003
FPM
7006
FPM
1506
FPM
1508
FPM
1515
FPM
1530
FPM
1545
Kiukihi pindtihedus, g/m2 20-30 30-40 12-18 15-25 30-40 40-60 60-80
Õhuvoolu takistus filtreerimiskiiruse 1 cm/s juures, Pa, mitte rohkem 3.0 6.0 6.0 8.0 15.0 30.0 45.0
ülehüppe koefitsient õliudul osakeste keskmise läbimõõduga 0.28-0.34 μm kiiruse 1 cm/s juures, %, mitte rohkem:
- vastuvõtmise-üleandmise katsetuste korral 10 1.0 3.0 3.0 0.1 0.01 0.005
- garantiiaja jooksul 4 0.5 0.5 0.3 0.01 0.005 0.0001
Mehaanilised omadused:
- purunemiskoormus, N 3.0 5.0 0.5 0.6 2.0 2.0 3.0
- suhteline pikenemine purunemisel 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Kanga mõõtmed, mm:
- pikkus 1480 - 1530
- laius 850 - 900 või 670 - 690
Rulli mõõtmed:
- laius, mm 680 - 720
- pikkus, m 3 - 100 (kokkuleppel tarbijaga)

Märkus:

  • Ühte kangast mõõtmetega 1500 х 670 mm käsitletakse nagu 1 m2, ühte kangast mõõtmetega 1500 х 880 mm käsitletakse nagu 1,32 m2.
  • Kokkuleppel kasutajaga on lubatud kanga mõõtmete kõrvalekaldumine tabelis esitatud suurustest.