Esfil Tehno AS
Esfil Tehno AS

Lausriidest filtermaterjalid FNM

Lausriidest filtermaterjalid FNM on ette nähtud õhu ja gaaside peenpuhastuseks, puhastamiseks heljumist (aerosoolidest, tolmust, udust) ja vedelike puhastamiseks mehaaniliste lisandite heljumist ning neid kasutatakse tolmu- ja gaasivastaste hingamiskaitsevahendite valmistamiseks, vedelike (kütused, õlid, piiritused, alkaanid, tehniline ja deioniseeritud vesi, ainete vesi- ja piirituslahused, ravimpreparaadid) peenpuhastuse ultrafiltrite valmistamiseks, leeliseliste ja happeliste vooluallikate separaatorite valmistamiseks, suruõhuautomaatikasüsteemide klapp- ja dempferseadmete varustamiseks, analüütiliste filtrite ja lintide ning kütuse kvaliteedi indikaatorite valmistamiseks.

Materjale saab kasutada:

 • teist tüüpi aerosoolfiltrite varustamiseks ja kuni 1 mg/m3 tolmusisaldusega õhu komplekspuhastusfiltrite valmistamiseks;
 • udu, hapete, leeliste ja õlide filtreerimiseks tingimusel, et kättesaadud vedeliku kogus ei ületa 20 g/m2 filtreerivast pinnast.

Materjalid FNM ja nende valmistamise meetod on kaitstud Eesti Vabariigi patentidega EE 03752 B1 ja EE 03779 B1 ning Euroopa patendiga EP 0 829 293 B1 ja nende valmistamisel kasutatakse keskkonnasõbralikumat tehnoloogiat kui FPP materjalide valmistamisel.

Materjale valmistatakse kanga või rullide kujul ja neid on mitut tüüpi, mis erinevad üksteisest struktuuri poolest. Iga materjalitüüp võib omakorda jaguneda mitmeks margiks, mis erinevad filtreeriva kihi paksuse ning sellele vastavalt aerosoolide küttesaamise efektiivsuse poolest.

Spetsialistidele

FNM materjalid kujutavad endast kloreeritud polüvinüülkloriidist (perkloorvinüül, HPVH, SRVS) ülipeenikeste polümeerkiudude kihti. Lausriidest filtermaterjalide filtreeriv kiht on hüdrofoobne (hüdrofilisaatoriga materjali valmistamisel hüdrofiilne), tugevate leeliste ja hapete, piirituste, alkaanide, glütseriini, õlide ja naftasaaduste, mere- ja magevee suhtes vastupidav, lahustub aromaatsetes ja kloreeritud süsivesinikes ja estrites, ketoonides, paisub plastifikaatorites.

Kiud kantakse marlist, tekstiilist või lausriidest alusmaterjalile. Samuti võib filtermaterjal olla valmistatud ilma alusmaterjalita.

Kiudude kiht võib olla valmistatud järgmisel kujul:

 • kohev homogeenne kiht;
 • kohev sisekiht tihendatud välispinnaga (välispindadega);
 • tihendatud homogeenne kiht;
 • tihendatud homogeenne sisekiht koheva väliskihiga;
 • teise struktuuriga – kokkuleppel tellijaga

FNM materjale saab kasutada temperatuuridel -200°C kuni +60°C ja kuni 98% suhtelise õhuniiskuse juures. Kasutamisel on soovituslik temperatuurivahemik -30°C kuni +60°C ja suhteline õhuniiskus kuni 80%. Nende piiride ületamisel väivad filtreerivad omadused väheneda, mehaanilised omadused säilivad sõltumata niiskusesisaldusest kuni 75 °C juures.

Lausriidest filtermaterjalid jagunevad markideks ja nende tähistused koosnevad järgnevast:

 • materjali nimetus MFM, 2 gruppi numbritähiseid (mitme materjalikihi korral pannakse grupid sulgudesse) ja üks grupp tähttühiseid;
 • esimene grupp numbritähiseid: materjali tüüp sõltuvalt kihtide kiudude läbimõõdust, kihi kiudude keskmised läbimõõdud mikromeetri kümnendikes; mitme materjalikihi korral märgitakse kihi kiudude läbimõõdud sidekriipsu abil; erineva läbimõõduga kiudude segu korral homogeenses kihis märgitakse kiudude läbimõõdud kaldkriipsu abil;
 • teine grupp numbritähiseid: materjali mark sõltuvalt filtreeriva kihi paksusest ja õhuvoolu takistusest mm vedelikusambas, kihtide takistusvõime märgitakse sidekriipsu abil või näidatakse ära üldine takistusvõime (kaks numbrit, näiteks 0,3 või 1,5);
 • alusmaterjalita filtermaterjali valmistamisel pannakse tähise lõppu täht ?;
 • rullikujulise materjali valmistamisel pannakse tähise lõppu täht R;
 • filtermaterjali valmistamisel alusmaterjalist, mis ei ole marlist, pannakse tähise lõppu täht, mis tähistab kasutatavat alusmaterjali, näiteks spanbondi kasutamisel FNM-15-1,5A;
 • hüdrofiilse materjali valmistamisel pannakse tähise lõppu täht G;
 • antud tehniliste tingimuste numbrid: ?? SK 10548294 TS 01: 04;
 • tähise näidis tellimisel.

Kokkuleppel tellijaga on võimalik valmistada materjale, mis koosnevad erineva läbimõõduga kiudude kihtidest või nende segudest või on erineva struktuuriga. Sellisel juhul müüratletakse materjali omadused antud tehnilistele tingimustele lisatud täienduste alusel.

Materjalide pikaajalisel kasutamisel või nende hoiustamisel ioniseeriva kiirguse, veeauru ja orgaaniliste ainete toime all laeng kaob ja materjalide filtreerivad omadused halvenevad (ülehüppe koefitsient võib suureneda 100 korda), mehaanilised omadused ei muutu.

Peamiste markide filtermaterjalid peavad vastama tabelis 1 ja 2 esitatud normidele.

Lausriidest filtermaterjalide peamised tehnilised omadused
Näitaja nimetus Norm
FNM-70 FNM-40 FNM-15
0.2 0.3 0.5 0.5 0.6 0.8 1.5 3.0 4.5
Kiukihi pindtihedus, g/m2 20-30 25-35 40-55 22-28 12-18 15-25 25-35 40-60 60-80
Õhuvoolu takistus filtreerimiskiiruse 1 cm/s juures, Pa, mitte rohkem 3.0 4.0 6.0 6.0 6.0 8.0 17.5 35.0 45.0
ülehüppe koefitsient õliudul osakeste keskmise läbimõõduga 0.28-0.34 μm kiiruse 1 cm/s juures, %, mitte rohkem:
- vastuvõtmise-üleandmise katsetuste korral 4 3 0.5 0.5 0.5 0.3 0.01 0.005 0.001
- garantiiaja jooksul 10 10 1.0 2.0 3.0 3.0 0.1 0.01 0.005
Mehaanilised omadused:
- purunemiskoormus, N, mitte vähem 2.0 2.2 3.0 1.0 0.5 0.6 1.2 2.0 3.0
- suhteline pikenemine purunemisel, mitte vähem 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Kanga mõõtmed, mm:
- pikkus 1500 (+30/-20)
- laius 900 (+20/-30) või 670 (+30/-20)
Rulli mõõtmed:
- laius, mm 700 (±20)
- pikkus, m 3 - 100 (kokkuleppel tarbijaga)

Märkus:

 • Ühte kangast mõõtmetega 1500 (+30/-20) x 670 (+30/-20) mm küsitletakse nagu 1 m2, ühte kangast mõõtmetega 1500 (+30/-20) x 900 (+20/-30) mm küsitletakse nagu 1,35 m2.
 • Kokkuleppel kasutajaga on lubatud kangaste ja rullide teised mõõtmed, seejuures toimub pindala kaubanduslik ümberarvestus.
 • Materjalirullis on lubatud alustükkide ühendamine mitte vähem kui 10 m pikkuste üksikute lõikude liimimise, keevitamise või kokkuõmblemise teel ning nende arv ei tohi ületada 5 tükki 100 m kohta.
 • Materjalirullis ei tohi olla rohkem kui viis materjalitükki 100 m kohta, seejuures ei tohi ühegi materjalitüki pikkus olla alla 5 m.