Esfil Tehno AS
Esfil Tehno AS

Joodi sorbeerimise-filtreerimise lintfiltrit SFL-2I-50

Joodi sorbeerimise-filtreerimise lintfiltrit SFL-2I-50 valmistatakse kõrgdispersse sorbendiga FPP materjalist ja see on ette nähtud joodi aerosooli- ja auruproovide võtmiseks ning küttesaadud sette järgnevaks mõõtmiseks radiomeetriliste mõõteriistadega.

Lintfilter SFL-2I-50 kujutab endast kolmekihilist riba, mis koosneb kohevast õlipeente kiudude kihist, millesse on lisatud impregneeritud sütt ja mis on mõlemalt poolt kaetud NEL tüüpi tihedamast materjalist kihtidega. Lindi servad on kuumkeevitusega hermeetiliselt kinnitatud.

Linti SFL-2I-50 valmistatakse üldlaiusega 50 mm. Tööosa ilma kinnitusservadeta on 40 mm. Lubatud hõlve ±1 mm.

Lint keritakse 20 mm diameetriga jäikadele torudele. Torule keritud lindi pikkus on 25-35 m. Linti SFL-2I-50 saab kasutada poolfabrikaadina analüütiliste filtrite AFAS-I valmistamiseks, samuti radioaktiivse joodi sisaldust kindlaksmääravate filtrite valmistamiseks.

Lindi filtreeriv alusmaterjal on hüdrofoobne, vastupidav tugevate hapete ning samuti piirituste suhtes, lahustub kloreeritud süsivesinikes ja ketoonides.

Linti SFL-2I-50 kasutatakse radiomeetrilistes mõõteriistades radioktiivse joodi kättesaamiseks ja selle sisalduse kindlaksmääramiseks, need on arvestatud kasutamiseks ümbritseva ja kontrollitava õhu temperatuuril 0°C kuni +60°C ja kuni 100% suhtelise õhuniiskuse juures (ilma niiskusetilkade tekketa) ja viibimisel (kontrollitava õhu lindist läbipumpamist ei toimu) temperatuuril -50°C kuni +65°C sama piirväärtuse juures.

Spetsialistidele

Tehnilised omadused
Näitaja nimetus Norm
grupp 1 grupp 2
Lindi õhuvoolu takistus kiiruse 1 cm/s juures, Pa 25-55 55-75
Ülehüppe koefitsient õliudul osakeste keskmise läbimõõduga 0.15-0.17 mkm filtreerimiskiiruse 10 cm/s juures, %, mitte rohkem 1.0 1.0
Dünaamiline maht molekulaarselt stabiilse joodi järgi kiiruse 1 cm/s, kontsentratsiooni 2.5 mg/l ja joodi ülehüppe 0.001% juures, mg/cm2, mitte vähem 0.5 0.5
Molekulaarse radioaktiivse joodi ülehüppe koefitsient 131 kiiruse 5 l/min, algkontsentratsiooni 1.10-7-1.10-8 Ci/l, näidise pindala 3 cm2, temperatuuri 18-22°C ja joodi mahu 131 1.10-5 Ci juures, %, mitte rohkem 1.0 1.0
Lindi pinnaühiku mass, mg/cm2 10-20 10-20
Tugevdatud servadega lindi purunemiskindlus, N, mitte vähem 50 50

Transportimise ja hoiustamise nõuete järgimisel garanteeritakse lindi vastavus tehnilistele nõuetele 5 aasta jooksul alates valmistamise kuupäevast