Esfil Tehno AS
Esfil Tehno AS

Elavhõbeda sorbeerimise-filtreerimise lintfiltrit SFL-R-50

Elavhõbeda sorbeerimise-filtreerimise lintfiltrit SFL-R-50 valmistatakse kõrgdispersse sorbendiga FPP materjalist ja see on ette nähtud elavhõbeda aerosooli- ja auruproovide võtmiseks ning järgnevaks kättesaadud elavhõbedasisalduse mõõtmiseks.

Lintfilter SFL-R-50 kujutab endast pikka kolmekihilist riba, mis koosneb kohevast õlipeente kiudude kihist, millesse on lisatud impregneeritud sütt ja mis on mõlemalt poolt kaetud NEL tüüpi tihedamast materjalist kihtidega. Lindi servad on kuumkeevitusega hermeetiliselt kinnitatud.

Elavhõbeda sorbeerimise-filtreerimise lintfiltrit tuleb kasutada elavhõbeda aerosoolide ja aurude kinnipüüdmiseks õhust ja teistest gaasilistest keskkondadest temperatuuril -15°C kuni +40°C ja 98% niiskuse juures tilkvedelate süsivesinike puudumisel.

Elavhõbeda sorbeerimise-filtreerimise lintfiltrit saab kasutada poolfabrikaadina analüütiliste filtrite AFAS-R valmistamiseks, mis on ette nähtud samaks eesmärgiks.

Spetsialistidele

Lindi filtreeriv alusmaterjal on hüdrofoobne, vastupidav tugevate hapete ning samuti piirituste suhtes, lahustub kloreeritud süsivesinikes ja ketoonides, paisub õlides. Elavhõbeda sorbeerimise-filtreerimise lintfiltrit valmistatakse üldlaiusega 50 mm. Tööosa ilma kinnitusservadeta on 40 mm. Lubatud hõlve ±1 mm.

Lint keritakse 20 mm siselübimõõduga jõikadele torudele. Torule keritud lindi pikkus on 25-35 m.

Tehnilised omadused

  • Lindi õhuvoolu takistus kiiruse 1 cm/s juures: 50-120 Pa
  • Ülehüppe koefitsient õliudul osakeste keskmise lübimõõduga 0.15-0.17 mkm filtreerimiskiiruse 170 cm/s juures: mitte üle 1.0%
  • Dünaamiline sorbeerimismaht elavhõbedaaurude järgi voo kiiruse 1 cm/s juures ja elavhõbedaaurude algkontsentratsiooni 0.0075 mg/l ja elavhõbeda ülehüppe 0.01% juures: vähemalt 0.1 mg/cm2
  • Lindi pinnaühiku mass: 10-20 mg/cm2
  • Tugevdatud servadega lindi purunemiskindlus: vähemalt 50 N
  • Välimus: tihe karvadeta halli värvi täieliku sorbendikihiga, ilma läbivate avade, läbipistete, pilude, rebenditeta ja välispidise sorbendiga saastumiseta. Lindi servad peavad olema kogu pikkuses hermeetiliselt kinnitatud.

Transportimise ja hoiustamise nõuete järgimisel garanteeritakse lintide SFL-R-50 vastavus tehnilistele nõuetele 5 aasta jooksul alates nende valmistamise kuupäevast.